Enyhülnek a szigorítások, újraindulhatnak a lombik kezelések

Az ESHRE nemzetközi szervezet útmutatása

Az ESHRE COVID-19 munkacsoportja által készített dokumentum (2020.04.20.)

Alapelv (indoklás)

A COVID-19 világjárvány stabilizálódása és a normál mindennapi élethez való visszatérés előirányozza az asszisztált reprodukciós kezelések újraindítását. A meddőség egy betegség, és amint a SARS-CoV-2 / COVID-19 fertőzés kockázata csökken, lehetőség nyílik az összes meddőségi kezelés újraindítására a helyi szabályozásokkal összhangban.

A biztonságos kivitelezés érdekében odafigyelés és meghatározott lépések megtétele szükséges, hogy minimalizáljuk a SARS-CoV-2 / COVID-19-pozitív betegekkel vagy a személyzettel kapcsolatos kockázatot a kezelés alatt.

Koncepció

A munkacsoport meghatározta az orvosi gyakorlat hat pillérét javaslatként a klinikai és laboratóriumi tevékenység újraindításához.

1. Megbeszélés, megállapodás és hozzájárulás a kezelés megkezdéséhez

2. A személyzet és a páciensek egészségügyi osztályozása

3. Tanácsadás és a kezelés biztosítása

4. Az asszisztált reprodukciós eljárások átdolgozása

5. A kezelési ciklus tervezése

6. A személyzet és a páciensek magatartási kódexe

Az ESHRE azt ajánlja, hogy a termékenységi központok használják ezt az útmutatót,  a helyi szabályozás és a kormány tanácsait követően.

1. Megbeszélés, megállapodás és hozzájárulás a kezelés megkezdéséhez

a. Magas kockázatú pácienseket (például cukorbetegség, magas vérnyomás, immunszuppresszánsok használata, transzplantált betegek, tüdő-, máj- vagy vesebetegségek) nem szabad kezelni mindaddig, amíg a megfelelő egészségügyi ellátás ezt biztonságossá nem teszi a szakemberek és a helyi egészségügyi hatóságok szerint.

b. Minden beteg számára lehetőséget kell biztosítani a választáshoz, hogy folytatja vagy elhalasztja a kezelést, mindkét esetben a páciens döntését egyértelműen dokumentálni kell.

c. A pácienseket  teljes körűen tájékoztatni kell annak érdekében, hogy megértsék  a COVID-19 betegséggel kapcsolatos kockázatokat  és elfogadják a fertőzés megnövekedett veszélyét  terhesség alatt.  A pácienseket általánosságban informálni kell a fertőzés kockázatának csökkentési módjairól.

d. A pácienseknek alá kell írniuk és be kell tartaniuk a magatartási kódexet.

2. A személyzet és a páciensek egészségügyi osztályozása (triage)

Triage kérdőív

Az ESHRE rendelkezésre bocsát egy kérdőívet, amely felhasználható / adaptálható mind a személyzet, mind a páciensek vizsgálatára (lásd függelék).

Eljárás a személyzet számára

a. A klinikai csapat tagjainak és háztartásukban élőknek az egészségügyi besorolását legalább két héttel a klinikai tevékenység megkezdése előtt el kell kezdeni.

b. A személyzetnek, akiknél az egészségügyi besorolás alapján felmerül a fertőzés gyanúja rendszeres SARS-CoV2 IgM / IgG teszteken vagy azzal egyenértékű teszteken kell részt venniük. További tesztelés a nemzeti ajánlásokkal összhangban és a tesztek elérhetőségét figyelembe véve végezendő.

c. Minden alkalmazott, akinek  akár a SARS-CoV-2 IgM, akár az IgG tesztje pozitív a tünetektől függetlenül,  egészségügyi tanácsokkal ellátva önkéntes karanténba köteles vonulni.

d. A tünetekkel rendelkező személyzetet orvoshoz kell irányítani és tesztelni. Addig kell a munkavégzés alól felfüggeszteni, amíg a fertőzés megszűnik és ez bizonyítva is lesz negatív RT-PCR teszttel vagy azzal egyenértékű módszerrel.

e. Ha egy alkalmazottat COVID-19 fertőzéssel diagnosztizálnak, kapcsolatainak felkutatása és tesztelése automatikus.

f. Az egészségügyi szervezet (meddőségi központ) méretétől függően az alkalmazottakat fel kell osztani „kis csapatokba” minimális interakcióval közöttük. A csapatoknak forgó ütemterv szerint kell dolgozniuk, hasonlóan a hétvégi munkavégzésnél elfogadotthoz.

Eljárás a betegek számára

a. Minden, a kezelés megkezdését tervező betegnek rendelkeznie kell egy kitöltött triage kérdőívvel (papíron, e-mailben vagy telefonon) két héttel a kezelés megkezdése előtt.

b. Az első szűrést a pár mindkét tagjánál el kell végezni két héttel a kezelés megkezdése előtt.

c. A stimuláció során ugyancsak elvégezendő egy szűrés a pár mindkét tagjánál.

d. A páciensek a személyzettel megegyező eljárásban vesznek részt. A pár mindkét tagját ki kell kérdezni, és akiknél a besorolást követően fennáll a fertőzés gyanúja  SARS-CoV-2 IgM / IgG tesztet  (vagy ezzel egyenértékű) kell végezni. Kiegészítő vizsgálatok a nemzeti előírásokkal összhangban és a tesztek elérhetősége alapján megfontolandóak.

e. Azoknak a pácienseknek, akik korábban bizonyítottan COVID-19 fertőzöttek voltak negatív orvosi igazolás szükséges, hogy részt tudjanak venni a meddőségi kezelésben. Azoknak a pácienseknek, akik a COVID-19 fertőzésük ideje alatt légzőszervi támogatást is kaptak, emellett  orvosi szakvéleménnyel kell rendelkezniük.

Forgatókönyvek a betegek számára

I. forgatókönyv (zöld)

• Mindkét páciens alacsony kockázatú csoportba sorolandó (negatív kórtörténet, életmódja szerint a potenciálisan fertőző egyénekkel való érintkezés kockázata alacsony/minimális.) -Triage negatív

• Mindkét páciens tünetmentes

II. Forgatókönyv (sárga)

• Olyan páciensek, akik felépültek egy korábbi COVID-19 fertőzésből, amelyet orvosi bizonyítékkal támasztanak alá, rendelkeznek  SARS-CoV-2 IgM / IgG teszttel a kezelés megkezdése előtt.

• II. A. Nem-specifikus tünetek előfordulása az egyik partnernél petefészek stimuláció megkezdése előtt:

  • Triage ismétlése a petefészek stimuláció kezdetén

Ha negatív, a kezelés folytatása javasolt.

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, SARS-CoV-2 IgM / IgG-t tesztlés szükséges a döntés meghozásához.

Ha IgM / IgG negatív: a kezelés folytatása javasolt.

Ha IgM / IgG pozitív: a kezelés elhalasztása szükséges és további tesztelés.

•II. B. Nem-specifikus tünetek előfordulása a stimuláció közben:

  • SARS-CoV-2 IgM / IgG teszt elvégzése szükséges.

Ha IgM / IgG negatív: a kezelés folytatása javasolt.

Ha IgM / IgG pozitív: a kezelés elhalasztása szükséges és további tesztelés.

III. Forgatókönyv (piros)

• Ha a páciens és / vagy partnere tünetekkel rendelkezik, vagy COVID-19 pozitív, el kell halasztani a kezelést további vizsgálatok és utóellenőrzések szükségességére tekintettel.

3. Tanácsadás és kezelés biztosítása

A páciensek oktatása a COVID-19 kockázatáról és megelőzéséről fontos lépés a reprodukciós kezelés előtt. Az oktatásnak tartalmaznia kell:

• oktatóanyagokat  a személyi védőeszközök használatáról szükség esetén

• tanácsadást a társadalmi távolságtartás megtartásáról  és a szükségtelen fizikai kontaktus elkerüléséről

• információkat  a SARS-CoV-2 / COVID-19 fertőzés tüneteiről

• megállapodást arról, hogy a kezelés megszakítható, ha a páciens a magas kockázatú besorolásba kerül

4. Az asszisztált reprodukciós eljárások átdolgozása

Minden páciens kezelését teljesen át kell gondolni, és egyénre kell szabni.

A szükségtelen látogatások számának-, és a személyzet-beteg közötti kontaktus csökkentése érdekében a távkonzultáció minden olyan kezelési lépésnél alkalmazandó, amely nem igényli a páciens fizikai jelenlétét.

A meddőségi központokban történő szolgáltatások módosításának javaslata:

  • Higiénia

• Rutinszerű közegészségügyi eljárások végzése mindenhol a helyi előírásoknak megfelelően.

• COVID-19 pozitív páciensek vagy alkalmazottak esetén speciális fertőtlenítési eljárások bevezetése szükséges.

  • A személyzet és a meddőségi központ alkalmazkodása

Az adaptációnak tartalmaznia kell:

• COVID-19-specifikus képzést

• COVID-19-specifikus eljárási rendet

• beosztás szerinti munkavégzést

• a meddőségi központok közti megállapodást a sürgős esetek ellátásának biztosítása érdekében

  • Az eljárások hozzáférhetősége

• a központban egyszerre tartózkodó személyek számának korlátozása

• védőüveg elhelyezése  az adminisztratív személyzet számára

• személyi védőfelszerelés és higiéniai eszközök biztosítása a páciensek és a személyzet részére

• a partnerek és a kísérő személyek megjelenésének korlátozása

• a várakozási helyiségek és a munkaterületek áttervezése a megfelelő távolságtartás garantálásának érdekében

• a találkozók menedzselése meghatározott ütemtervek szerint, ideértve a vizsgálatokat és a vérvételeket

• a személyzet felosztása kis csapatokba, a szükségtelen személyzet-páciens, személyzet-személyzet expozíció csökkentése érdekében

• a páciensek utánkövetése három héttel a petesejtnyerés vagy  az embrióvisszaültetés után,  a potenciális COVID-19 pozitív betegek azonosítása érdekében, és a szükséges intézkedéseket végrehajtása  (kapcsolatkutatás és  fertőtlenítés)

5. A kezelési ciklus tervezése

Petefészek stimuláció monitorozása

Ebben a kezelési szakaszban a következő speciális óvintézkedéseket kell biztosítani:

• Minimális expozíció mind a személyzet, mind a páciensek számára.

• A fertőzés tüneteit mutató személyzet elszigetelése.

• Az egyéni védőeszközök használata a személyzet által.

• Minimalizált és optimalizált vérvételek.

• Az orvosi eszközök fertőtlenítése.

• Elő-besorolás, vagy eseményfüggő újra-sorolás a teszteredmények és a tünetek alapján.

Petesejtnyerés

Az általános óvintézkedések mellett és a triage-ok eredményei alapján az alábbiak ajánlások lehetségesek:

I. Forgatókönyv

Kövesse a szokásos eljárásokat, hacsak nem történnek változások az ovuláció kiváltása és petesejtnyerés között.

II. Forgatókönyv

Ha a triage pozitív vegye figyelembe a SARS-CoV-2 IgM / IgG-t és / vagy RT-PCR tesztelést a COVID-19-re. Az eredmények alapján döntse el, hogy folytatja-e a kezelést.

III. Forgatókönyv

Ha a páciens pozitív eredményt mutat a SARS-CoV-2 / COVID-19 tekintetében, az ovulációindukció vagy az embrió kiolvasztása előtt a kezelést el kell halasztani.

• Kivétel tehető azoknál a pácienseknél, akiknél fennáll az OHSS magas kockázata. Ebben az esetben elvégezhető a petesejtnyerés, amit a COVID-19 járványra érvényes nemzeti vagy helyi illetékes hatóságok által meghatározott fertőtlenítési eljárásnak kell követnie.

• Ha potenciálisan SARS-CoV-2 / COVID-19 pozitív beteg esetén kell folytatni a kezelést (azaz onkológiai beteg vagy az OHSS magas kockázat áll fenn), az alábbi intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy a személyzet megfertőződésének kockázata csökkenjen:

  • FFP2 / 3 maszkok használata a klinikai szolgálati követelményeknek megfelelően
  • Köpeny használata
  • A műtő, a transzfer helyiség és az IVF laboratórium fertőtlenítése a beavatkozást követően

• Újonnan diagnosztizált COVID-19 pozitivitás esetén az eljárást meg kell szakítani.

Laboratórium

a. A rutin laboratóriumi gyakorlat követendő és az ott dolgozóknak be kell tartaniuk a maszk és a kesztyű viselését.

b. A személyzetet a lehető legkisebb egységekben kell beosztani.

c. Különös figyelmet kell fordítani hogy ne kerüljön közvetlen kontaktusba a személyzet natív follicularis folyadékkal  és  spermával, ennek érdekében  a folyadékokat a lehető leggyorsabban  biztonságosan ártalmatlanítani kell  az erre kijelölt zárt tartályokban.

d. A közzétett iránymutatásoknak és a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek mindig meg kell felelni (www.eshre.eu/guidelines).

e. Ha a pácienssel szemben az embriótenyésztés közben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, az embriófagyasztás protokollja lép életbe.

Embrióbeültetés

a. Korlátozni kell az alkalmazottak számát a traszferhelyiségben.

b. Korlátozni kell a kísérők számát.

c. Csak alacsony kockázatú / tünetmentes pácienspár esetén javasolt embrióbeültetés végzése.

d. Ha a petesejtleszívást követően vírusfertőzési tüneteket produkál a pácienspár bármelyik tagja a fagyasztási protokoll lép életbe.

Krioprezerváció

a. Nagy biztonságú hordozók és gőzfázisú tárolótartályok használata javasolt a COVID-19 pozitív betegektől származó minták fagyasztva tárolására.

6. A személyzet és a betegek magatartási kódexe

A személyzet és a páciensek ellátása instrukciókkal a felesleges expozíció elkerülése érdekében (munkahelyen és magánéletben egyaránt).

• Minden egység kötelező utasításokat készít a személyzet számára

• A munkában való részvételt az aláírt magatartási kódex tiszteletben tartásához kell kötni

• A nem engedélyezett tevékenységek egyértelműen részletesek lesznek („minimális kitettség” elve)

• Korlátozott társadalmi élet és interakciók

• A pácienseknek rendszeresen alá kell írniuk, hogy jól vannak és tiszteletben tartják a magatartási kódexet.

• Az alkalmazottaknak rendszeresen alá kell írniuk, hogy jól vannak és tisztában vannak a  magatartási kódexben leírtakkal, valamint tájékoztatják a felelős személyt az esetleges jogsértésekről.

1. függelék – Triage kérdőív a páciens besoroláshoz

1. Beteg volt az elmúlt két hétben?

2. Van-e láza (37,5 ° C felett)?

3. Köhög?

4. Fáj a torka?

5. Elvesztette-e a szaglását vagy az ízérzékelését?

6. Kapcsolatban volt valakivel, akinek van ezek közül bármelyik tünete?

7. Utazott-e a COVID-19 szempontjából nagy kockázatúnak számító területre országon belül, vagy kívül?

8. Kórházban / ápolási otthonban vagy egészségügyi intézményben dolgozik?

9. Kapcsolatba lépett-e valakivel, aki COVID-19 fertőzött?

10. Diagnosztizálták-e Önnél valaha a COVID-19-et?

11. Egy háztartásban él valakivel, akit diagnosztizáltak COVID-19 fertőzéssel, vagy vannak COVID-19 tünetei (láz, köhögés, szagláskiesés)?

12. Ha COVID-19 pozitív volt és felépült, van-e igazolt orvosi bizonyítéka, hogy nem fertőz és gyógyult?

13. Van-e súlyos betegsége, például cukorbetegség, légúti betegség, krónikus vesebetegség stb. (ez a kérdés kihagyható alkalmazottak esetén).

Ez az útmutató az ESHRE nézeteit képviseli, amely az elkészítéskor rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapos átgondolását követően jött létre. Bizonyos kérdésekkel kapcsolatban- tudományos bizonyítékok hiányában- konszenzus született.  Az ESHRE nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát az útmutatóval kapcsolatban, kizárja a garanciákat a forgalmazhatóság és az adott felhasználásra vagy bármilyen célra való alkalmasság szempontjából. Az ESHRE nem felelős a közvetlen, közvetett, speciális, az itt szereplő információk felhasználásával járó véletlen vagy annak következményeként kialakult károkért. Amíg az ESHRE megtesz minden erőfeszítést a pontos információk összegyűjtése és naprakészen tartása érdekében nem garantálhatja az útmutatás helyességét, teljességét és pontosságát minden tekintetben. Az itt elhangzott tanácsok nem kötelezőek a humán reprodukció és embriológia területén dolgozó szakemberek számára. Ezért a tanács alkalmazása soha nem vezet az ESHRE felelősségéhez, ha egy szakember végrehajtja azt.  A fentiek értelmében az ESHRE nem felel a közvetett vagy közvetlen károkért.

Forrás: file:///D:/Downloads/ESHRE%20Guidance%20on%20Recommencing%20ART%20treatments%20(1).pdf

A fordítás az Embrioblog tulajdona.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..